Verksamhetsberättelse för år 2016Styrelsesammansättning Styrelsen för Bohuslän-Dals Taxklubb, som under året bestått av Marita Krantz; ordf., Björn Jungler; v.ordf., Ewa Brattstig; sekr., Carina Stenqvist Svensson; kassör, Helen Olsson, Hans Jansson, Tommy Jacobsen, Mikael Svensson, Thomas Andersson samt Sven Ringström; ordinarie Ledamöter, avger följande berättelse under det gångna året. 
 
Styrelsesammanträden Under året har 5 protokollförda styrelsesammanträden ägt rum. Kommittéerna har haft möten under året. 
 
Viltspårkommittén Danska Retriverklubben hade knutit kontakt med Marie och Tommy Jacobsen angående viltspårprov som de ville gå under påskveckan. Ca 35 viltspår genomfördes. De kom tillbaka under Kristi Himmelsfärdshelgen och startade på ytterligare ca 15 spår.  2016-05-28 ordnades KM i Sollebrunns trakten. och i samband med det uttagning till SM och Länskampen. Sex hundar kom till start.  Etta blev SE VCH SE U(V)CH Hjorthults Affe, SN. Ägare Birgitta Johansson, Bengtsfors. Affe skall representera BDTK på SM och Länskampen. Tvåa blev Solvallens Samba, korthårig Vorsteh, ägare Lars Krantz, Frändefors.  Trea blev Hunnebackens Hans Majestät, SN, ägare Siv Stenegren, Ed. Representant på Länskampen.  Den tredje taxen som fick representera BDTK på Länskampen var SE VCH SE U(V)CH Hjorthults Vilhelm. Ägare Birgitta Johansson, Bengtsfors. Länskampen arrangerades i år av Värmlands Taxklubb och de vann årets tävling.  2016-09-17 hade klubben en Höstspårtävling hos Marita och Lars Krantz i Binäs. Det var åtta hundar anmälda till start.  Etta med HP blev Solvallens Samba korthårig Vorsteh, ägare Lars Krantz, Frändefors. Tvåa med HP blev SE VCH NO CH SE U(V)CH Hjortshults Vilhelm, SN, ägare Birgitta Johansson, Bengtsfors.  Trea med HP blev SE VCH SE U(V)CH Hjortshults Affe, SN, ägare Birgitta Johansson, Bengtsfors. Spårstarter under 2016: Taxar 38 st. Övriga raser 60 st. Summa 98 st. 
 
Viltspårkommittén: Mikael Svensson, Siv Stenegren, Erik Stenegren, Thomas Kulin och Helen Olsson.
 
 

 
 
 
Drevprovskommittén Sammanställning över årets verksamhet i drevprovskommittén. Januariprovet 2016 kom 4 hundar till start med totalt 6 starter. 2 KN och 2 SN. Högsta poäng erhöll Smens Rut med 50 Ep 1,a Rå, ägare Johan Axelsson, Linköping. Höstens ordinarie drevprov kom 17 hundar till start, 9 KN och 8 SN. Provets bästa hund blev Dammforsens Zako SE50522/2014 KN med 52Ep 1,a Rå D cert Ägare Thomas Andersson, Uddevalla.  Höstens särskilda DP kom 25 hundar till start, varav 4 startade 3 gånger och 3 startade 2 gånger. Sammanlagt 36 starter. Under perioden blev bästa hund Raskadrevets Birke Beine SE58079/2014 SN ägare Sten Axel Wikenstedt med ett prov på 52 Ep 1,a Rå och D cert, han har även en start med 48 Ep 1,a Rå.  Vi har haft 2 välbesökta kollegier under säsongen där vi haft många givande diskussioner kring bedömningar som gör att domarkåren blir samstämd.  Observera! De hundar som tror sig ha kvalifikationer för att vara representant i år på Drev SM för BDTK, skall till lokalklubbens styrelse sända in sammanställning över starter senast 1 april. Utförlig information finns på BDTKs hemsida.  Den hund som får representera klubben på Gränskampen utser kommittén. e.u. Tommy Jacobsen
 
Utställningskommittén Klubben har anordnat två utställningar, en på våren i Uddevalla där K´KE Asterias Leonis, KD, ägare Görel Hillborg, Lövestad blev BIS 1.På höstens tävling vid Ragnerudssjön vann Örnbergets Tally Ho, LN, ägare Cecilia Westlund, Svanesund BIS 1.
 
Övrig verksamhet Skogens och jaktens dag på Baldersnäs. Tommy Jacobsen och  Thomas Andersson har deltagit på drevprovskonferens.                       Alf Olsson har representerat klubben på Drev SM med Allax Ginny. Placeringen blev en hedrande 3,e plats.  Tre styrelsemedlemmar Marita Krantz, Björn Jungler och Ewa Brattstig var på Regionmöte med närliggande taxklubbar i augusti.