Drevprovskommittén

Hans Jansson, Dan Nilsson,Thomas Andersson, Åke Nygren,Tommy Jacobsen och 

Sven Ringström

 

Viltspårkommittén

Mikael Svensson, Helen Olsson, Tomas Kulin, Siv Stenegren och Erik Stenegren

 

Utställningskommittén

Marita Krantz, Hans Jansson, Ewa Brattstig, Mikael Svensson, Helen Olsson, Tomas Kulin