Klubbhistoria

Den tidigare Dalslands- Taxklubb loggan

 

Dalslands taxklubb bildades 30 augusti 1962, vid ett sammanträde en tisdagskväll på hotell Dalia i Bengtsfors. Initiativtagare till denna var i första hans tandläkare Rune Sandegärd, Bengtsfors, och gränsöveruppsyningsman K.V. Janzon, Dals Högen.

Klubbens Verksamhetsområde omfattades av Dalsland samt de norra delarna av Bohuslän med en gränslinje från Grundsund över Uddevalla. Städerna Uddevalla o Vänersborg fick dock ingå i klubbens verksamhetsområde.

Vid sammanträdet tillsattes en interimstyrelse bestående av ordförande tandläkare Sandegärd, vice ordförande jägare Nils Lindroth, Billingsfors, sekr. gränsöveruppsyningsman K.V.Janzon, Dals Högen och kassör fru Karin Janzon, Dals Högen. Övriga styrelsemedlemmar var civilingenjör Ture Göthner, Billingsfors, och förman Erik Larsson, Dals-Långed.

Den nybildade klubben var ansluten till Svenska Taxklubben och associerad med Svenska Kennelklubben. Ändamålet var att i första hand främja taxaveln samt taxens användning som jakthund. Vidare ville man väcka intresse för nationell avel och därför kom man också anordna utställningar och jaktprov samt även olika upplysningsverksamhet som kurser o föredrag.

16 juni 1963 var det dags för Dalslands taxklubbs första utställning. Den hölls på Laxsjöns friluftsgård, Bengtsfors. Ett 90-tal taxar var anmälda. Kommissarie för utställningen var gränsöveruppsyningsman K.V Janzon, Dals Högen. Prisutdelningen förrättades av Taxklubben ordförande tandläkare Rune Sandegärd samt fru Börjesson, Borås. Som domare fungerade Bertil Börjesson, Borås och Lennart Dahlen, Göteborg. Best in show på denna utställning blev korthåriga normaltaxen Gränsriddarens Svarte-Per, ägare K.V Janzon med fru, Dals Högen.

Idag har klubben ett upptagningsområde som omfattar hela Dalsland, Norra Bohuslän ner till Orust mot Vänersborg och Trollhättan ner till Lilla Edet. Klubben har cirka 400 medlemmar.

Klubben har två utställningar om året, och har sedan 1993 åter sommarutställningen förlagd till Laxsjön friluftsgård Bengtsfors. Vi har viltspårprov hela året, samt drevprovsverksamhet från oktober till januari. Samt annan informationsverksamhet.