Drevprov

 

Från den 1 januari 2017 gäller att man måste ha en ORDINARIE drev etta för att bli jakt CH.

Gå in på Svenska Taxklubbens hemsida under dokument så finns där dokument att läsa om vad som gäller.

  

ODP 2018

21-25/11 -2018

Sista anmälan  9/11 (senast framme)

 

Anmälan skickas till kommisare:

Tommy Jacobsen

Rämjevägen 35

461 96 Sjuntorp

Tel: 0520- 440813  el 0706 42 35 51  

mail: tommyjacobsen@swipnet.se

 

Startavgift 300 kr vid anmälan till:

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

 

Ange provform (ODP) och reg nr. Domararvode tillkommer på 200kr, betalas i skogen 

 

                                  ******************************* 

 

SDP 2018

1/10 till 31/12 

 

Anmälans skickas till kommisare:

Niklas Karlsson

Rynengen 1

45294 Strömstad

Tel: 070 815 3997

E Post: hagabergskog@yahoo.se

 

Startavgift på SDP 300:- till klubben på

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

 

Domararvode 200:- och reseersättning tillkommer före start. Anm 7 dagar före start 

 

 

                               *******************************

 

SDP 2019/januari

1/1-31/1 2018 

 

Anmälan skickas till kommisarie:  

Thomas Andersson

Hässleröd 455,

45191 Uddevalla

E-post: thomasander@telia.com 

Tel 0522-15952 – 070 651 5915. 


Startavgift på SDP 300:- skickas till klubben på 

 

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

 

 

Domararvode 200:- och reseersättning tillkommer före start. Anm 7 dagar före start.

 

Anmälningsavgift betalas in till

Plusgiro: 465063-6

För de utländska tävlande:

BIC-kod: NDEASESS

IBAN-nr: SE459500 0099 60420465 0636

 

Domarens arvode 200:- + reseersättning tillkommer före start.
Anmälan senast 7 dagar före start.

 

Om hunden har mikrochip skall egen skanner medtagas.

 

Drev-SM 

Jaktprovskommittén :

Förtydligande skall göras till lokalklubbarna att vid uttagning till drev-SM gäller endast prov

genomförda i Sverige, eftersom regler varierar i de olika nordiska länderna. Varje taxägare

som har intresse att bli uttagen till SM skall själv svara för att sända in meritlista till sin

lokalklubb  senast 1 April

 

Nya Uttagningsregler till Drev-SM from 2015

Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt nedanstående regler:

 1  Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga 3 gånger på SM tävling  

2  Anmäld hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten.  

 3  HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS förbehåller sig fri prövningsrätt.  

 4  Tävlingsdag: Den första måndagen i November.  

 5  Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.  

 Två domare system gäller vid SM

 De nya uttagningsreglerna finns även att läsa på sidan dokument under drevprov samt Medlemsida, Anslagstavla. Vi ber även lokalklubbarna att uppdatera sina hemsidor med de nya uttagningsreglerna.

 

För att kunna representera BDTk på Drev SM och Gränskampen gäller följande:  De medlemmarna som bor utanför upptagningsområdet måste varit medlem i BDTk i minst 3 år för att kunna tävla