Drevprov

DREVPROV

 

Från den 1 januari 2017 gäller att man måste ha en ORDINARIE drev etta för att bli jakt CH.

Gå in på Svenska Taxklubbens hemsida under dokument så finns där dokument att läsa om vad som gäller.

  

ODP 2017

 

22-26/11

Sista anmälan 10/11 (senast framme)

Anmälan skickas till:

Tommy Jacobsen

Rämjevägen 35

461 96 Sjuntorp

Tel: 0706 42 35 51  el  0700 87 14 94

mail: tommyjacobsen@swipnet.se

 

Startavgift 250 kr vid anmälan till:

 

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

 

ange provform (ODP) och reg nr. Domararvode tillkommer på 150kr, betalas i skogen 

 

                                  ******************************* 

 

SDP 2017

 

1/10 till 31/12 -Kommissarie: Dan Nilsson Lilla Ulvesked 6, 45791 Tanumshede 0525-20425.-073 0533926 Start på SDP 250:- till klubben på

 

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

 

 

Domararvode 150:- och reseersättning tillkommer före start. Anm 7 dagar före start enbart vanligt brev.

 

                               *******************************

 

SDP 2018/januari


1/1-31/1 2018 -Kommissarie, Thomas Andersson Hässleröd 455, 45191 Uddevalla Tel 0522-15952 – 070 651 5915. E-post: thomasander@telia.com 
Start på SDP 250:- till klubben på 

 

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

 

 

Domararvode 150:- och reseersättning tillkommer före start. Anm 7 dagar före start.

 

250:- till klubben vid anmälan på:

 

Anmälningsavgift betalas in till

Plusgiro: 465063-6

För de utländska tävlande:

BIC-kod: NDEASESS

IBAN-nr: SE459500 0099 60420465 0636

 

Domarens arvode 150:- + reseersättning tillkommer före start.
Anmälan senast 7 dagar före start.

 

Om hunden har mikrochip skall egen skanner medtagas.

 

Drev-SM 

Jaktprovskommittén :

Förtydligande skall göras till lokalklubbarna att vid uttagning till drev-SM gäller endast prov

genomförda i Sverige, eftersom regler varierar i de olika nordiska länderna. Varje taxägare

som har intresse att bli uttagen till SM skall själv svara för att sända in meritlista till sin

lokalklubb  senast 1 April

 

Nya Uttagningsregler till Drev-SM from 2015

Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt nedanstående regler:

 1  Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga 3 gånger på SM tävling  

2  Anmäld hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten.  

 3  HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS förbehåller sig fri prövningsrätt.  

 4  Tävlingsdag: Den första måndagen i November.  

 5  Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.  

 Två domare system gäller vid SM

 De nya uttagningsreglerna finns även att läsa på sidan dokument under drevprov samt Medlemsida, Anslagstavla. Vi ber även lokalklubbarna att uppdatera sina hemsidor med de nya uttagningsreglerna.

 

För att kunna representera BDTk på Drev SM och Gränskampen gäller följande:  De medlemmarna som bor utanför upptagningsområdet måste varit medlem i BDTk i minst 3 år för att kunna tävla